Archieven 4 You

Archieven4You is een samenwerkingsverband van de archiefbureaus ArchiefService Ike en Hulsegge Archieven.

In Archieven4You zijn expertise en krachten gebundeld. Deze expertise bestaat uit ruim 55 jaar werkervaring op het gehele terrein van het archiefbeheer, van postbehandeling tot beschikbaarstelling / beheer van historische archieven.

“We ask not what the archives can do for us,
but what we can do for the archives”

De medewerkers van Archieven4You zijn in het
bezit van een combinatie van de diploma’s:

  • SODI en II, aangevuld met VVA
  • Archivistiek B middelbaar archiefambtenaar
  • GO-B bedrijfsarchivaris
  • BDA / BDI / IDM
  • Bestuursambtenaar
  • Managementopleidingen
Gerjan Hulsegge
John Ike